Ook in de 2019:  Teamsessies ‘Into the Wild’

 

Doe eens wat anders! Geef jullie vitaliteit een boost tijdens een één- of tweedaagse sessie ‘Into the Wild’.
Werken aan vitaliteit op een fantastische plek in het Vechtdal. Samen gas terug nemen en stappen zetten naar meer energie, meer succes en meer plezier. Een uitje waar jullie nog lang de vruchten van zullen plukken!

 

meer info 'Into the Wild'

 

 

Workshop ‘Organisatie in Balans’

Jouw organisatie drijft, of gaat straks drijven, op de kracht van jouw vitale medewerkers. Maar, met vitale mensen alleen ben je er niet. De wisselwerking van medewerkers en werkomgeving op elkaar is groot. Om er uit te kunnen halen wat er in zit hebben vitale medewerkers de kracht van een vitale werkomgeving nodig en omgekeerd.
Hoe vitaal is het team en de directe omgeving waarin zij moet presteren? Waar zitten de stoppers en drivers om iedere dag weer te kunnen bijdragen aan een succesvolle organisatie? Welk zetje in de rug heeft jouw team nodig om als één krachtig team te kunnen werken aan haar taak?

Tijdens de workshop ‘Organisatie in Balans’ maken we m.b.v. de Quickscan een collectief ervaren probleem voor iedereen duidelijk. Vervolgens gaan we met dezelfde mensen op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Dit kan in slechts enkele uren. Zowel bij de analyse van de situatie als bij het komen tot oplossingen betrekken we alle betrokken medewerkers.  Hierdoor is het draagvlak voor een plan van verbetering groot!

Doel
Het concreet maken van een collectief probleem en vervolgens het formuleren van door de groep gedragen oplossingen daarvoor.

Inhoud
Iedere deelnemer krijgt de ruimte en wordt gefaciliteerd actief bij het proces betrokken te zijn.

Vorm
De groep werkt deels samen en deels in subgroepen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken waardoor de deelnemers continu actief blijven en ieders bijdrage in het proces optimaal is.
De workshop kan in 1 dagdeel, 4 uur, gedaan worden.

Groep
Alle betrokken medewerkers, met een maximale groepsgrootte van 12.
Bij meerdere deelnemers en/of meerdere uit te werken situaties zal er gewerkt worden met meerdere groepen en meerdere trainers.

Kosten
€495,- *  per workshop bij 1 trainer

* Bedragen excl BTW 21%