Vitale medewerkers verzuimen minder en zijn langer inzetbaar

 

Stress op het werk, beroepsziekte nummer 1. Een op de acht werknemers heeft ermee te maken.
Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.
Lichamelijke klachten door fysieke werkbelasting zoals de werkhouding, teveel zitten of te lang achter de computer. Oudere werknemers die gemiddeld niet vaker verzuimen dan de jongere collega’s, maar wel beduidend langer!

Als werkgever ken je de cijfers en de gevolgen. Maar, wat kun je eraan doen?

Zet in op amplitie en preventie !

Belasting en belastbaarheid op elkaar afstemmen is het wapen tegen fysieke en mentale overbelasting. Dat dit altijd een dynamisch evenwicht zal zijn spreekt voor zich. De ene periode krijgt een medewerker het zwaarder voor de kiezen dan de andere. Daarentegen is de belastbaarheid van de medewerker ook niet altijd hetzelfde.
Iemand die goed belastbaar is, vitaal is, is ook beter in staat om invloed uit te oefenen op de mate van belasting waarmee hij te maken heeft. Want vitale mensen werken beter samen, communiceren makkelijker, zijn creatiever en veerkrachtiger. Zo draagt een individueel belastbaarheidsverhogend programma bij aan beide zijden van de belasting/belastbaarheids balans!

Tijdens onze trainings-/coachingstrajecten voor medewerkers werkt de deelnemer actief aan zijn eigen belastbaarheid. Sterker worden, zowel mentaal als fysiek. Factoren vanuit alle dimensies (zie ‘integrale visie’) worden betrokken bij het bewust worden van de huidige situatie en ingezet bij het bereiken van de gewenste situatie.

Heb je medewerkers die vaak verzuimen of op het randje daarvan staan? Minder productief zijn dan dat je van ze gewend bent? Moeilijk mee kunnen in het groepsproces, weinig plezier hebben tijdens hun werk of zich zorgen maken over hun inzetbaarheid in de toekomst?
Dan is het verhogen van de belastbaarheid, het verbeteren van de lichamelijke en mentale draagkracht hét middel waarmee zij zelf kunnen bijdragen aan het in balans brengen van belasting/belastbaarheid.

Leef2.0 verzorgt zowel individuele – als groepstrajecten.

 

1. Groepsprogramma Leef&Werk2.0
–  In een groep werken aan het bereiken van je persoonlijke vitaliteitsdoel –

Duurzame inzetbaarheid; de bal ligt niet alleen bij de werkgever, maar óók bij de werknemer zelf. Deze moet bereid zijn te willen werken aan zijn/haar inzetbaarheid en bereid zijn tot (gedrags)verandering. Essentieel hiervoor is kennis over gezond leven en werken en bewustwording van eigen gedrag hierin. Met Leef&Werk2.0 wordt deze kennis aangereikt en worden de deelnemers gefaciliteerd in het proces van bewustwording. Hierbij worden niet alleen de gevolgen van het gedrag, maar juist ook de oorzaken hiervan belicht. Vanuit bewustwording gaan de deelnemers heel doelgericht werken aan een vitalere leefstijl.

Door de duur van het traject kunnen gedragsveranderingen dáádwerkelijk plaats vinden en verankerd worden en kun je met recht spreken van duurzaam resultaat! Niet effectieve gewoonten worden doorbroken en maken plaats voor helpende gedragingen. Dit neemt tijd, van weken tot maanden. Maar, als je écht iets wilt veranderen, je goed gemotiveerd bent, dan is de kans groot dat je slaagt en je doel bereikt.

Met het groepsprogramma Leef&Werk2.0 staat de deelnemer er niet alleen voor. De input vanuit de groep wordt door bijna iedereen ervaren als een bron van inspiratie, motivatie en steun.

Doel Leef&Werk2.0
Kennis, bewustwording en actie, gericht op een gezonde leefstijl en betere Vitaliteit. Zowel thuis als op het werk.

Persoonlijk doel
Binnen het groepsprogramma werkt iedere deelnemer aan zijn persoonlijke Vitaliteitsdoel.
Denk aan : meer energie, meer balans werk/privé, voorkomen burn-out, een gezond gewicht, stoppen met roken, prettiger samenwerken met collega’s, fluitend naar mijn werk, goed kunnen ontspannen, meer voldoening halen uit de dingen die ik doe, etc.

Vorm
1. 12 workshops van 2,5 uur in een periode van 6 maanden plus een terugkomsessie na 3 maanden
2. 5 trainingsdagen in een periode van 5 maanden plus een terugkomsessie na 3 maanden

Inhoud
Intake
Het traject begint met een individueel intakegesprek voor iedere deelnemer. Input voor dit gesprek komt vanuit een door de deelnemer vooraf ingevulde vragenlijst, een integrale vitaliteitscheck en een leefstijl- en voedingsanalyse. Ook vindt er tijdens dit gesprek een lichaamsmeting plaats.

De workshops/trainingen
Tijdens de 12 workshops/5 trainingsdagen wordt het proces in gang gehouden en wordt er nieuwe kennis aangereikt. Een gevarieerd aanbod van trainings- en coachmethodes zorgt voor bewustwording en facilitatie van gedragsverandering.
Natuur, Vrijheid en Bewegen zijn onlosmakelijk verbonden met Leef2.0. Ik zal geen kans onbenut laten de kracht hiervan in te zetten tijdens Leef&Werk2.0!

Meetmomenten
Tijdens het traject is er regelmatig de mogelijkheid om de lichaamsmeting te herhalen.

Afsluiting
3 maanden na de laatste workshop/training is er een (individuele) terugkombijeenkomst. Hierin worden de resultaten en de borging hiervan voor lange termijn besproken

De groep
Er wordt heel bewust gebruik gemaakt van de kracht van de groep. De deelnemers stimuleren elkaar, maken elkaar krachtiger door kritisch naar elkaar toe te zijn, helpen elkaar o.a. door een buddysysteem en last but not least zorgt een groep voor humor en plezier!

Kosten
€1395,- *  per deelnemer

 

Meer info of een vrijblijvend gesprek? Klik hier

 

 

2. Individuele Integrale Leefstijlcoaching
 –  Op weg naar vitaler en meer succes in een individueel coachtraject –

Naast of geheel losstaand van een groepsprogramma begeleid ik individuele werknemers op hun pad naar gezonder, productiever, gelukkiger en meer bevlogen. Centraal staat de persoonlijke doelstelling. Ook hier starten we met een uitgebreide intake en indien van toepassing een lichaamsmeting.

Traject A
Intake en 3 coachsessies
€ 420,- *

Traject B
Intake, 6 coachsessies en een afsluiting 6 weken na de laatste sessie
€ 840,-  *

* Bedragen excl BTW 21%
– Mogelijkheid tot telefonisch contact of contact per mail of Skype tussen 2 opeenvolgende sessies is inclusief.
– Tot 25 km van kantoorlocatie in Ommen factureer ik geen bijkomende vervoerskosten.

 

Meer info of een vrijblijvend gesprek? Klik hier

 

 

3. ‘Into the Wild’  KickOff-sessies
– High intensive start van een traject naar het  bereiken van het persoonlijk
vitaliteitsdoel. Deze zomer op inspirerende outdoorlocatie – 

Bereik optimaal succes door medewerkers deel te laten nemen aan deze KickOff-dagen. De perfecte (door)start voor een traject naar vitaler. Tijdens deze dagen draait het om inzicht krijgen, plannen maken en doelen stellen en het zetten van de eerste stappen. De trainingslocatie en de opzet van het programma inspireren, dagen uit en stimuleren een mindset.
Persoonlijke qualitytime in een groep van 8 à 15 deelnemers. Groot genoeg om gebruik te kunnen maken van de positieve effecten vanuit de groep en niet te klein om ook gezelligheid te kunnen garanderen en binnen de groep aansluiting te kunnen vinden.
Deze KickOff dagen kunnen ook georganiseerd worden voor enkel (een team uit) jouw eigen organisatie.

 

Meer info individuele 'Into the Wild' KickOff-dagen