Vitale medewerkers zijn Productiever en verzuimen minder, Vitale teams Efficiënter en Effectiever, Vitale organisaties Succesvoller.

Productieve, bevlogen en energieke medewerkers

Door medewerkers kennis aan te reiken, inzicht te geven in hun eigen vitaliteit en ze te stimuleren hun leefstijl hierop aan te passen. Het resultaat maakt ze gezonder, gelukkiger en succesvoller. Zowel op het werk als privé, zowel individueel als deel uit makend van een team.

Leef2.0 werkt o.a. met Vit@al, een groepsprogramma waarin de deelnemers actief werken aan het vergroten van hun eigen inzetbaarheid. De Integrale visie van Leef2.0, die terugkomt in dit programma, zorgt voor Duurzaam resultaat! Alleen de medewerkers die dreigen uit te vallen of te weinig energie hebben om productief te zijn? Of het hele team om preventief beleid boven verzuim beleid te stellen? Eerst een pilot om draagvlak en vertrouwen te creëren? Dit is allemaal mogelijk. Leef2.0 levert maatwerk2.0.

Training voor medewerkers

 

Efficiënte & effectieve teams

Jouw organisatie drijft, of gaat straks drijven, op de kracht van jouw vitale medewerkers. Maar, met vitale mensen alleen ben je er niet. De wisselwerking van medewerkers en werkomgeving op elkaar is groot. Om er uit te kunnen halen wat er in zit hebben vitale medewerkers de kracht van een vitale werkomgeving nodig en omgekeerd. Hoe vitaal is jouw organisatie? Tijdens de workshop ‘Organisatie in Balans’ halen we in een minimum aan tijd pijn- en verbeterpunten naar boven en komen we meteen tot mogelijke oplossingen! Omdat alle medewerkers worden betrokken bij deze workshop, is het draagvlak voor de uitkomsten, dus ook voor de oplossingen, groot.

Training voor teams

 

Een organisatie met een Vitaal fundament

Je hebt een missie of visie waarin duurzaamheid en vitaliteit belangrijke pijlers zijn of dit moeten gaan worden. Je kunt er niet omheen wanneer je minder verzuim wilt, de mensen langer inzetbaar wilt houden en hun kennis en kunde wilt behouden voor jouw eigen organisatie. Hoe zorg je ervoor dat Vitaliteit als kernwaarde van jouw organisatie herkent wordt door alle werknemers? Door hen wordt gedragen én uitgedragen? Want dat is wat je wilt, je als Vitale onderneming profileren, maar veel belangrijker, dat ook daadwerkelijk zijn !

Laat jouw Vitaliteitsbeleid kracht bijzetten door het enthousiasme van jouw medewerkers. Als zij zich realiseren dat een betere vitaliteit hen niet alleen waardevoller maakt als werknemer, maar ook gezonder, succesvoller en gelukkiger als mens, dan heb jij je bondgenoot in het werken aan duurzame inzetbaarheid gevonden!

Ga voor het succes van Vitaliteit met een Vitaliteitsplan en het Vitaliteitsabonnement

Met jouw wensen, middelen en mogelijkheden en mijn vakmanschap en creativiteit maken we jouw visie op duurzame inzetbaarheid duidelijk en enthousiasmeren we jouw medewerkers te werken aan hun eigen Vitaliteit. Verspreid jouw visie zichtbaar! Jouw visie verdient een eigen plan; het Vitaliteits(jaar)plan en met het Vitaliteitsabonnement zet je in op duurzaam resultaat!

Vitaliteitsplan & Vitaliteitsabonnement