Hoe ziet een coach-/trainingstraject eruit?

 

Kennismakingsgesprek
We starten met een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunnen we ergens afspreken, maar dit kan ook telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of wij de juiste match kunnen zijn. Zie jij het zitten door mij begeleid te gaan worden en denk ik de juiste coach/trainer voor jou zou te zijn? Ondanks het vrijblijvende karakter van dit gesprek blijft de informatie die jij mij geeft binnen kamers. Het kennismakingsgesprek is gratis.

Het voorstel en de overeenkomst
Op grond van de informatie uit het kennismakingsgesprek stel ik een coach-/trainingsvoorstel op. Jij geeft aan of je je hierin kunt vinden. Als dit het geval is dan maken we van het voorstel een overeenkomst en een afspraak voor een eerste sessie.

Eerste sessie
De eerste sessie bestaat in ieder geval uit een intake en in de meeste gevallen start het proces van coaching/training tegelijkertijd. De inhoud van de intake is afhankelijk van jouw coach-/trainingsvraag. ‘Succesvoller op je werk’ vraagt een andere aanpak dan ‘gewichtsvermindering’. Meestal starten we met de ‘Integrale Vitaliteitscheck’ (Integrale visie). Dit is een middel om de meest effectieve route naar het verwezenlijken van jou doel uit te kunnen stippelen.

Volgende sessies
Tijdens coachsessies ben je in gesprek. Soms met mij, maar vooral met jezelf. Ik heb een breed scala aan methodes/tools die ik kan inzetten om jou tot inzicht en bewustwording te laten komen en waarmee ik jou help plannen om te zetten in daden. Alles met maar één doel, dat van jou.
Mijn passie voor natuur en bewegen zorgen ervoor dat ik regelmatig coach buiten in de natuur, bijvoorbeeld tijdens een wandelsessie. De meeste klanten ervaren dit als erg prettig en helpend. Na iedere sessie ga je naar huis met stof tot nadenken, de intentie iets uit te zoeken of een stappenplan om tot actie te komen. Tussen de sessies door moet het ‘gebeuren’.

Laatste sessie
Een trajectvoorstel kent altijd een eerste en een laatste sessie. Belangrijk in de laatste sessie is aandacht voor het borgen van het resultaat dat je behaald hebt en het maken van plannen ‘hoe verder’. Uiteraard kunnen we in de loop van het traject het aantal sessies uit het coach-/trainingsplan aanpassen.

 

Hoe lang duurt een coach-/trainingstraject en wat kost het?

Geen traject verloopt hetzelfde. Daarom verdient iedere klant een traject op maat. Ik ga uit van de volgende basistrajecten. We maken ze passend na het eerste kennismakingsgesprek en stellen bij daar waar nodig.

Traject Leef2.0 – Basis

Bestaat uit een eerste sessie, incl. intake en daarop volgend 3 coachsessies.
Indien van toepassing geef ik je beweeg-/sportadvies en voorzie ik je van oefen-/trainingsschema’s.
Tussen 2 sessies door is er mogelijkheid tot contact per mail, telefoon of Skype.

€ 420,- *

 

Traject Leef2.0 – Plus

Een eerste sessie incl. intake en daarop volgend 6 coachsessies. De laatste sessies volgen elkaar over het algemeen minder snel op dan in het begin van het traject.  Het gehele traject duurt tussen de 3 en 6 maanden. Dit om voldoende tijd te geven aan het proces van verandering en dus de kans op blijvend resultaat optimaal te benutten!
Indien van toepassing geef ik je beweeg-/sportadvies en voorzie ik je van oefen-/trainingsschema’s.
Tussentijds contact per mail, telefoon of Skype is inbegrepen.

€ 720,- *

 

APK voor de auto, de hond zijn jaarlijkse gezondheidscheck, de periodieke schoonmaakbeurt voor de CV-ketel…
Sta jij wel eens stil bij hoe het nu eigenlijk met jezelf gaat? Waar heb jij last van en wat geeft jou energie?

 

Integrale Vitaliteitscheck

Een goed vertrekpunt van jouw reis naar vitaler, succesvoller, gelukkiger. Hoe gaat het nú eigenlijk met je? Wat dóe je en wat doe je niét en hoe staat dat jouw gezondheid, succes en geluk in de weg? Wat maakt dat jij je voelt zoals jij je nú voelt? De Integrale Vitaliteitscheck geeft jou inzicht in de factoren die jouw vitaliteit en succes positief en negatief beïnvloeden. Start hier jouw route naar meer energie en meer regie over jouw eigen leven!
Tijdens de Integrale Vitaliteitscheck wordt aandacht besteden aan alle dimensies van Vitaliteit en Leefstijl. Zie voor meer uitleg hierover: Integraal Balansmodel
Voorafgaand aan de afspraak die we maken, vul je thuis een vragenformulier in dat tijdens de sessie dient als basis voor ons gesprek, maar ook meteen al de aftrap vormt van jouw proces naar meer inzicht in jezelf en jouw vitaliteit.

€ 85,- *

 

Leefstijl & Voedingsanalyse-/advies

Veel van mijn klanten hebben wensen en dromen ten aanzien van hun lichamelijke gezondheid.  Zij willen afvallen, zonder gehijg de trap op kunnen of hun gezondheid veilig stellen.  Hoewel veel meer factoren van invloed kunnen zijn (zie: Integraal Balansmodel) is inzicht in je voedings- en beweeggewoonten vaak een eerste grote stap op weg naar een persoonlijk doel op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Leefstijl & Voedingsanalyse gééft dit inzicht en met het advies dat je erbij krijgt kun je meteen zelf aan de slag.
Vaak maken deze analyse en dit advies deel uit van een coachtraject, maar denk je (nog) niet aan een compleet coach-/trainingstraject, dan is dit een mooie manier om alleen aan de slag te gaan naar een vitaler leven.
Voorafgaand aan onze afspraak vul je enkele vragenlijsten in die zowel jou als mij inzicht geven in jouw huidige leefstijl-, voedings- en beweeggedrag.

€ 120,- *

* Prijzen inclusief BTW

 

Afspraak maken of meer informatie

Werken aan Vitaliteit en Succes samen met vrienden of familie

Naast individuele trajecten verzorgt Leef2.0 ook groepstrainingen. Samen, evt. met alleen eigen vrienden of familie, werken aan Vitaliteit en Succes. Omdat je even wat anders wilt dan een weekendje stappen in Amsterdam met je vrienden, een familieweekend op een huisjespark of omdat jullie allemaal fitte en energieke vijftigers willen zijn.

Groepstrainingen/-coaching